Makalede Etik Sorunlar

Makalede Etik Sorunlar

Makalede Etik Sorunlar Günümüzde internet ve elektronik yayıncılığı gelişmesi ile birlikte birçok kaynağa kolay ulaşılabilmektedir. Etik sorunların başında ise intihal gelmektedir. İntihal konusunda yeterli bilginin olmaması, hızla yayınlatma isteği, yetersiz
Dergi Seçimi

Dergi Seçimi

Dergi Seçimi Günümüzde artan dergi sayısı ve elektronik ortamın kullanılması ile birlikte dergi seçim daha fazla önem kazanmıştır. Dergi seçiminde başlıca üç faktör mevcuttur; yazarların makalelerini yayınlatma amaçları, makalenin özellikleri