140x140

Dergilerin hızlı makale red etme nedenleri

Makalenin dergiye gönderilmesinden sonra, editör makaleyi değerlendirerek, hakemlere gönderip göndermeme konusunda karar verir. Bu değerlendirme sırasında aşağıdaki durumların saptanması halinde editör hakemlere göndermeden red kararı verebilir. Bu durumlar dışında eğer dergiye çok sayıda makale geliyor ise editörler önceliklendirerek de seçim yapmaktadırlar.

Devamı
140x140

Makalede etik sorunlar

Günümüzde internet ve elektronik yayıncılığı gelişmesi ile birlikte birçok kaynağa kolay ulaşılabilmektedir. Etik sorunların başında ise intihal gelmektedir. İntihal konusunda yeterli bilginin olmaması, hızla yayınlatma isteği, yetersiz zaman, yabancı dilde yayın yapma zorunluluğu gibi faktörler intihale neden olabilmektedir.

Devamı
140x140

Gönderilecek dergi seçimi

Günümüzde artan dergi sayısı ve elektronik ortamın kullanılması ile birlikte dergi seçim daha fazla önem kazanmıştır. Dergi seçiminde başlıca üç faktör mevcuttur; yazarların makalelerini yayınlatma amaçları, makalenin özellikleri ve derginin özellikleridir. Bu amaçla derginin amaç ve kapsam, yazara bilgiler bölümleri okunarak ve aşağıda belirtilen özellikler göz önüne alınarak dergi seçilmelidir.

Devamı
140x140

Kapak mektubu hazırlanması

Makalenin editör tarafından değerlendirilmesi aşamasında ilk bakılan yer makalenin özetidir. Özette kelime sınırlaması olması nedeniyle makalenin önemin ve detayları konusunda yeterince bilgi özete konulamayabilir. Editörler özetle birlikte kendilerine yazılan kapak yazısındaki bilgilerden makale hakkında fikir sahibi olurlar.

Devamı
140x140

Tezin makaleye dönüşmesi

Akademik yaşamın önemli bir parçası olan yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezleri yayına dönüştürülerek bilim camiasında daha yaygın bir kitleye ulaştırılabilir. Yayına hazırlık işlemine erken başlamakta yarar vardır. Tez sınavından hemen sonra başlamak idealdir. Bu dönemde bilgiler tazedir ve konu güncelliğini kaybetmeden yayın haline getirilebilir. Yayın için binlerce kelimeden oluşan tezi 3-5 bin kelime olacak şekilde kısaltmak gerekir. Bu ise basit bir kopyala yapıştır işlemi değildir.

Devamı