Dergi Seçimi

Dergi Seçimi

Dergi Seçimi

Günümüzde artan dergi sayısı ve elektronik ortamın kullanılması ile birlikte dergi seçim daha fazla önem kazanmıştır.

Dergi seçiminde başlıca üç faktör mevcuttur; yazarların makalelerini yayınlatma amaçları, makalenin özellikleri ve derginin özellikleridir. Bu amaçla derginin amaç ve kapsam, yazara bilgiler bölümleri okunarak ve aşağıda belirtilen özellikler göz önüne alınarak dergi seçilmelidir. Benzer makaleler yayınlanıp yayınlanmadığı ise daha önce çıkmış sayıların içerikleri gözden geçirilerek belirlenebilir. Aynı konuda makale yayınlanmış olması makalenin kabul edilebilirliğini artırırken, çok sayıda makale yayınlanmış ise gönderilecek makaleniz farklı bir hipoteze sahip değil ise kabul edilme olasılığı düşük olacaktır. Gönümüzde dergi seçiminde karşılaşılan önemli bir sorunda para kazanma amaçlı ortaya çıkan, sürekliliği olmayan, kimi zaman gerçek dergileri taklit eden dergilere makale gönderilmesidir. “Predatör” dergi olarak tanımlanan bu dergilerde makale yayınlanması sonucu yazar uğradığı maddi kayı yanında, itibar kaybına uğramakta kimi zamanda etik sorunlar nedeniyle idari problemlerle karşılaşabilmektedir. https://predatoryjournals.com/journals/

Bu nedenlerle dergi seçimi her bir makale için ayrı titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.

Yazarın beklentileri

 • Bilginin paylaşımı
 • Bilginin yaygınlaştırılması
 • Akademik kariyer
 • İndeksli dergide yayın
 • Yüksek impakt faktörlü dergide yayın
 • Çok sayıda yayına sahip olma
 • Sitasyon sayısında artış
 • Yüksek h indeksi
 • Popülarite

Makalenin özellikleri

 • Yazının kalitesi
 • Bilime katkısı
 • Tipi
  • Klinik araştırma
  • Deneysel araştırma
  • Olgu sunumu

Derginin özellikleri

 • Alanı
 • Amacı ve kapsamı
 • Okuyucu profili
 • Derginin gücü
  • Bilinirliliği
  • İmpakt faktörü
  • İndekslendiği yerler
 • Değerlendirme süreci ve süresi
  • Hakemli dergi
  • Elektronik gönderim
  • Süreci izleyebilme
  • Ortalama değerlendirme süresi
 • Basılan makale türleri
 • Basım türü, sıklığı, sürekliliği, dili
 • Basım ücreti

Daha fazla bilgi için

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3648921/pdf/bi-2-61.pdf

Yeni Doçentlik Kriterleri (2023) ve Dergi Seçimi