Makalede Etik Sorunlar

Makalede Etik Sorunlar

Makalede Etik Sorunlar

Günümüzde internet ve elektronik yayıncılığı gelişmesi ile birlikte birçok kaynağa kolay ulaşılabilmektedir. Etik sorunların başında ise intihal gelmektedir. İntihal konusunda yeterli bilginin olmaması, hızla yayınlatma isteği, yetersiz zaman, yabancı dilde yayın yapma zorunluluğu gibi faktörler intihale neden olabilmektedir. Yaygın ve yanlış kanaatlerden birisi de yazının değiştirilmeden alınması ve yazıya referans verilmesidir. Bu durumda doğru değildir. Alınan bilginin yazarın kendi cümleleri ile ifade edilmesi ve ilgili makaleye referans verilmesi önerilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte intihali saptayan programların sayısı ve yaygınlığı artmıştır. Birçok dergi gelen yazıları öncelikle intihal programları kontrol etmekte ve saptanması halinde başlıca red nedeni olmaktadır. Bir diğer sık yapılan yanlış ise hızlı değerlendirme ve makale yayınlatılabilmesi için makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesidir. Eğer yazı spesifik bir alanda ise olası hakemlerin sayısı da azalmaktadır ve dergilerin yazıyı aynı hakeme göndermesi ile ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar yazarlar açısından ciddi sorunlara neden olabilir. Dergi editörü bu tür etik sorunların saptanması halinde yazarın bağlı bulunduğu kuruluşa durumu bildirmektedir ve kişinin akademik hayatını sonlandırılabilecek sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Etik sorunlar

  • Etik kurul ve/veya kurum izni olmaması
    • İnsan, hayvan çalışması
  • Hasta onamı olmaması
  • Aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi
  • İntihal
  • Kopyalama
  • Salamlama
  • Uydurma
  • Çarpıtma

Daha fazla bilgi için

https://publicationethics.org