Dergilerin Hızlı Makale Red Etme Nedenleri

Dergilerin Hızlı Makale Red Etme Nedenleri

Dergilerin Hızlı Makale Red Etme Nedenleri

Makalenin dergiye gönderilmesinden sonra, editör makaleyi değerlendirerek, hakemlere gönderip göndermeme konusunda karar verir. Bu değerlendirme sırasında aşağıdaki durumların saptanması halinde editör hakemlere göndermeden red kararı verebilir. Bu durumlar dışında eğer dergiye çok sayıda makale geliyor ise editörler önceliklendirerek de seçim yapmaktadırlar.

 • Makale derginin ilgi alanı içinde değil
 • Makalenin konusu orijinal değil
 • Makalenin konusu güncel değil
 • Çalışmanın hipotezi yok
 • Veri yetersiz, kontrol grubu uygun değil
 • Materyal ve metot yanlış veya tekrarlanabilme açısından yeterince açık değil
 • Kullanılan istatistiksel yöntemler uygun değil
 • Sonuçlar veri ile desteklenmemiş
 • Yazı kalitesi iyi değil
 • Etik onay alınması gereken çalışma için etik onay alınmamış
 • Başka makalelerden kopyalanarak hazırlanmış (plagiarism)

Daha fazla bilgi için

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(17)30003-4/pdf