Makale Reddine Neden Olan Yazım Hataları

Makale Reddine Neden Olan Yazım Hataları

Makale Reddine Neden Olan Yazım Hataları

Dergi önerilerine uyulmadan hazırlanmış makalenin dergiye gönderilmesi. Örneğin referansların uygun yazılmaması, yapılandırılmış özet isteyen bir dergiye düz metin özet gönderilmesi. Bu tür hatalar yazının hakeme gönderilmeden reddedilmesine neden olur.

Özetin yetersiz olması da hızlı red nedenlerinden birisidir. Genellikle, bir bulgu sunulmaması, bulgular tartışılacaktır gibi cümlelere yer verilmesi veya sonuç cümlelerinin çalışmayla ilgili olmayan genel cümleler olması en sık yapılan hatalardandır. Yetersiz bir özet makaleni geri kalanının okunmasına gerek olmadığını düşündürtecektir.

Giriş bölümünde makalenin amacının yeterli açıklıkta olmaması öneminin vurgulanmaması editörün yazıya olan ilgisini azaltacaktır. Bu bölümde çalışmanın yapılmasına neden gerek duyulduğu, mevcut bilimsel bilginin ne olduğu, araştırma sorusunun ne olduğu ve bu alanda hangi boşluğu dolduracağı referanslar kullanılarak açıklanmalıdır.

Materyal metot bölümünü eksik yazılması bir diğer sorundur. Bu bölümde yapılan işlemler yazıyı okuyan bir başka araştırmacının da aynı yöntemleri kullanmasına ve/veya deneyleri yapabilmesini sağlayacak açıklıkta olmalıdır. Eksik yazılması araştırıcının bir şeyleri sakladığı imajı oluşmasına neden olabilir.

Bulgular bölümünde ise her bulgunun tüm detayları ile verilerek, tablo ve şekillerde aynı bulguların tekrarlanması en sık görülen hatalardandır. Araştırma sorusuyla ilgili olan önemli bulgulara yer verilmelidir. Detaylar tablo ve şekiller kullanılarak verilebilir. Veri gizlemekten kaçınılmalıdır.

Tartışmada ise en sık yapılan hata bulguların tartışılması yerine sadece diğer çalışmalara atıfta bulunularak, bulguların tekrarlanması ve bulguların literatürle uyumlu olduğunun yazılmasıdır. Hâlbuki bulguların diğer çalışmalarla ilgisi ve farklılıkları vurgulanmalıdır.

Tartışma bölümünde bulguları tekrarlamaktan kaçınılmalıdır. Bir diğer hata ise bulgularda olmayan araştırma sonuçlarına tartışmada yer verilmesidir.

Sonuç bölümünde çalışmanın sonuçlarını tekrar özetlemekten kaçınılmalıdır. Sonuç bölümü gelecek ile ilgili olmalıdır. Bu çalışmadan çıkan sonuçların pratiğe yansıması nedir, gelecekte hangi çalışmalar yapılmalıdır sorularına bu bölümde yanıt verilmelidir.

Kaynak kullanımda ise sıklıkla kaynak sayısını artırmak için gereksiz veya yeni olmayan referanslar kullanılabilmektedir.

Makalede yazım hatalarından kaçınılmalıdır. Dergiye gönderilmeden önce tekrar okunarak olası hatalar düzeltilmelidir. Kimi zaman dergiye gönderilen yazılarda yazarın kendi için yazdığı notlar yer alabilmektedir.

Aynı cümlelerin veya kelimelerin tekrarı da okuyucunun makaleyi okumasını güçleştirecektir.  Örneğin “çalışmamamızda”, “bizim çalışmamızda” kimi kelimeler yazı içinde sık tekrar edilebilmektedir. Bunun yerine bağlaçlar kullanılarak kelime ve özne tekrarından kaçınılmalıdır.

Uzun cümleler yazmaktan kaçınılmalıdır. Çok uzun iki cümle yerine iki kısa cümlenin okunması daha kolay olacaktır.

Gereksiz detaylardan kaçınılmalıdır. Örneğin “X hastalığı görülen olgu sayısı Mayıs ayında az iken Haziranda artmış, Temmuzda biraz daha artmış, Ağustosta en fazla olmuş, Eylül ayında Ağustosa daha olurken Ekim ayında düşmüştür” şeklinde bir yazım yerine “X hastalığı Mayıs ayında görülmeye başlayıp Ağustos ayında en üst düzeye çıkmakta ve Sonbaharda azalmaktadır” şeklinde bir yazım daha uygun olacaktır.