ChatGPT yazar olabilir mi?

ChatGPT yazar olabilir mi?

ChatGPT yazar olabilir mi?

Yapay zeka programları, bilim insanları tarafından makale yazımında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bilimsel makalelerin yazım sürecinde yapay zeka, çeşitli şekillerde kullanılabilir ve araştırmacılara önemli avantajlar sunabilir.

Yapay zekanın bilimsel makale yazımında kullanımına ilişkin örnekler:

Literatür taraması ve kaynak bulma: Yapay zeka, büyük miktarda literatürü tarayabilir ve ilgili makaleleri veya kaynakları bulmada araştırmacılara yardımcı olabilir. Makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknikleri kullanılarak, makalelerin içeriği analiz edilebilir, ilişkiler ve alıntılar belirlenebilir ve araştırmacıların ilgili çalışmalara erişmeleri kolaylaştırılabilir.

Veri analizi ve istatistiksel değerlendirme: Yapay zeka, büyük veri setlerinin analizinde ve istatistiksel değerlendirmelerde araştırmacılara yardımcı olabilir. Yapay zeka algoritmaları, karmaşık veri setlerinde desenler ve ilişkiler bulabilir, istatistiksel analizler yapabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Metin yazma ve düzenleme: Yapay zeka tabanlı yazılımlar, araştırmacılara makalelerini yazarken ve düzenlerken yardımcı olabilir. Örneğin, dil modelleri ve otomatik yazılım düzenleme araçları, yazıların dil bilgisi hatalarını tespit edebilir, yazım ve dilbilgisi önerilerinde bulunabilir ve makalelerin akıcılığını artırabilir.

Hipotez oluşturma ve deney planlaması: Yapay zeka, araştırmacılara hipotez oluşturma sürecinde ve deney planlamasında destek sağlayabilir. Örneğin, makine öğrenimi algoritmaları, mevcut verilere dayanarak yeni hipotezler önererek araştırmacılara ilham verebilir veya deney tasarımlarında optimize edilmiş yaklaşımlar sunabilir.

Sonuçların yorumlanması: Yapay zeka, elde edilen sonuçları yorumlamada ve makalelerdeki bulguların anlaşılmasında yardımcı olabilir. Veri madenciliği ve makine öğrenimi teknikleri, karmaşık veri setlerindeki desenleri tanımlayabilir, sonuçları görselleştirebilir ve bu sonuçları anlaşılır bir şekilde raporlayabilir.

Yapay zeka yazar (otör) olabilir mi?

Yapay zeka araçları, ChatGPT veya Büyük Dil Modelleri gibi, araştırma yayınlarında hızla genişlemekte olan bir konudur. COPE (Committee on Publication Ethics), WAME (World Association of Medical Editors), JAMA Network, Springer, yapay zeka araçlarının bir makalenin yazarı olarak listelenemeyeceğini belirtmektedir.

Yazarlık

Yazarlık, sadece insanlara atfedilebilen sorumlulukları ve görevleri içerir. Her (ortak) yazar, çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılması ve çözümlenmesinden sorumludur ve yazarlık, çalışmanın nihai versiyonunu onaylama yeteneğini ve gönderimini kabul etmeyi gerektirir. Yazarlar aynı zamanda çalışmanın özgün olduğundan, belirtilen yazarların yazarlık için uygun olduğundan ve çalışmanın üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğinden emin olmakla sorumludur. Bu nedenle Yapay zeka araçları, gönderilen bir çalışmanın sorumluluğunu üstlenemediği için yazarlık gereksinimlerini karşılayamaz ve yapay zekanın bilimsel yazılarda yazar olarak yer alması uygun değildir.

Yapay zeka kullanımı

Makale yazımında yazım veya dil denetleyici yapay zeka modelleri kullanılabilir. Bilimsel makalelere referansları toplama, düzenleme, açıklama eklemeyi ve kullanmayı sağlayan referans programları kullanılabilir.

Yapay zeka kullanımın belgelenmesi

Yazarlar, bir makalenin yazımında yapay zeka aracını, makalenin görsel öğelerinin üretiminde veya verilerin toplanıp analiz edilmesinde kullandıklarında, AI aracının nasıl kullanıldığını ve hangi aracın kullanıldığını makalenin Materyal ve Metodlar (veya benzeri bir bölümünde) şeffaf bir şekilde açıklamalıdır.

Sonuç

Yapay zeka, bilimsel makale yazımında birçok farklı aşamada araştırmacılara destek sağlayabilir. Ancak, yapay zeka araçlarının kullanımı her zaman dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Araştırmacılar, yapay zekanın sonuçlarını doğrulamak, yorumlamak ve gerektiğinde düzeltmek için her zaman insan uzmanlığına güvenmelidir.

Son not: 📑 Eğer yapay zekayı makale yazma sürecinde herhangi bir şekilde kullanmışsanız, göndermeyi düşündüğünüz derginin yayın politikasını tekrar kontrol etmeniz önerilir.

*Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu COPE (Committee on Publication Ethics), WAME (World Association of Medical Editors) üyesidir.